//Belangrijke wijzigingen 2018
Belangrijke wijzigingen 2018 2017-11-23T09:51:10+00:00

Belangrijkste veranderingen hypotheekregels 2018

Ook in 2018 gaan er een aantal zaken veranderen op het gebied van hypotheken. Hieronder geven wij een aantal belangrijke wijzigingen weer. Onze adviseurs kunnen u uiteraard in een persoonlijk gesprek meer vertellen. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Lagere maximale lening

Vanaf 1 januari 2018 mag u maximaal 100% van de marktwaarde van de woning lenen. Hierdoor moet u alle extra kosten voor de financiering of overdrachtsbelasting uit eigen middelen betalen. Ook het bedrag aan eventueel meerwerk (verbouwing/verbetering) kan in 2018 in veel gevallen niet meer worden meegefinancierd. Meer lenen dan het huis waard is kan dan niet meer.

Hypotheekrenteaftrek lager

In 2018 is het maximal tarief waartegen de hypotheekrente aftrekbaar is 49,5%. Dit was in 2017 nog 50%.

NHG Grens omhoog

In 2018 geldt dat u een woning tot maximaal € 265.000,00 kunt financieren met NHG. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar maximaal €280.900,00.
Meer informative over Nationale Hypotheek Garantie (NHG), klik hier

Restschuldfinanciering box 3

Per 1 januari 2018 komt de fiscal renteaftrek van een (nieuwe) restschuldfinanciering te vervallen. De fiscale maatregel heeft gevolgen voor de behandeling van restschuldfinancieringen die vanaf 1 januari 2018 worden aangevraagd. Het leningdeel restschuldfinanciering wordt getoetst in Box 3.